Zarządzanie reputacją. Znieważenie i zniesławienie

Zarządzanie reputacją. Znieważenie i zniesławienie.

Budowanie reputacji często trwa latami, a mimo tego, może zostać zniszczona w ciągu minuty. Sytuacja ta zaostrzyła się dzięki szybkości i trwałości publikacji online i mediów społecznościowych wraz z tradycyjnymi mediami.

Siła i zasięg serwisów społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter, może doprowadzić do poważnego uszkodzenia reputacji danej osoby za jednym kliknięciem przycisku. Często  nieprzemyślane lub złośliwe komentarze mogą pozostać online na stałe. Tymczasem giganci internetu, tacy jak Google, wyświetlają te posty gdy szuka się imienia i nazwiska danej osoby. Jak również jest to wyszukiwarka, Google zapewnia także strukturę dla blogów, które mogą być zniesławiające.

Wszystkie te kwestie są przedmiotem naszej praktyki. Nasi prawnicy w Londynie są ekspertami w obronie reputacji jednostki, interesów rodzinnych i przedsiębiorstw w tym prawo dotyczące zniesławienia i znieważenia, złośliwych oszczerstw i ochrony danych osobowych.

Wczesny etap

Im szybciej możemy zadziałać, tym lepszy wynik. Najlepszym sposobem ochrony reputacji i obrony przed zniesławieniem jest przede wszystkim zapobieganie upubliczniania zarzutu. Nasz zespół adwokatów skutecznie zapobiega pojawianiu się artykułów przez pilne zwrócenie się do autora lub wydawcy przed publikacją aby dokonać sprostowania.

Usunięcie

Jeśli zniesławienie zostało upublicznione w sieci, ciężko pracujemy nad tym aby go natychmiast usunąć. W razie potrzeby możemy często śledzić sprawców nawet jeśli są anonimowi.

Po publikacji

Jeśli zniesławienie już zostało upublicznione w Internecie czy to w prasie drukowanej lub w telewizji, możemy nalegać na wczesne i pełne przeprosiny lub korektę, a także na pokrycie odpowiednich odszkodowań i kosztów prawnych. Jest to często wystarczające aby dokonać sprostowania.

Działania prawne

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie reputacji i tam gdzie klienci nie byli w stanie obronić swojej reputacji przed sądem, mamy duże wyniki w zakresie pozwów w odniesieniu do artykułów zniesławiających. Dostępne są następujące środki:

 • Nakaz/zobowiązanie do niepowtarzania oświadczenia o zniesławieniu;
 • Przeprosiny/wycofanie w zakresie w jakim zostały uzgodnione;
 • Wypłata odszkodowania (rekompensata za naruszenie reputacji i stres/obrażenie uczuć). Kwota, której można się spodziewać, w dużej mierze zależy od wagi wypowiedzi zniesławiającej, liczby czytelników i klasy czytelnictwa;
 • Koszty prawne;
 • Oświadczenie w sądzie w celu skorygowania wpisu.

Skutecznie zrealizowaliśmy następujące sprawy:

Sylvia Henry,  pracownik socjalny, jej sprawa zakończona sukcesem przeciwko the Sun w związku z 80 artykułami o wysokim stopniu zniesławienia. Firma the Sun została zmuszona do przeprosin Pani Henry zarówno w sądzie jak i w druku oraz zapłacić jej za znaczne szkody i koszty.

Antonio Serrano, lekarz, wniósł roszczenie przeciwko Daily Mail, które opublikowało fałszywy artykuł potępiający leczenie jego pacjenta. Gazeta opublikowała artykuł pod nagłówkiem: “Rok piekła dzięki zagranicznemu lekarzowi”. Dr Serrano został w pełni oczyszczony z zarzutów przez sąd i otrzymał znaczne odszkodowanie oraz koszty.

Dr Sarah Thornton, autorka i naukowiec, która została zniesławiona przez Daily Telegraph. Była to przełomowa sprawa, która zmieniła prawo. Doprowadziło to do konieczności przeprowadzenia ważnego testu “poważnego naruszenia reputacji” w celu założenia sprawy o znieważenie. Przyczyniło się to następnie do wprowadzenia w życie testu “poważnej szkody” w ustawie o zniesławieniu z 2013 r. Było to również godne uwagi, ponieważ po raz pierwszy od wielu lat ogólne szkody zostały uznane za złośliwe kłamstwo.

Bruno Lachaux, francuski inżynier lotnictwa zamieszkały w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w swoich roszczeniach o zniesławienie wobec Independent Print Limited, gazeta “i”, the Evening Standard i AOL (UK) Ltd, znanego również jako Huffington Post. Jest to kolejny przełomowy przypadek w prawie zniesławienia, który był jednym z pierwszych, który testował wymóg “poważnych szkód” na mocy ustawy o zniesławieniu z 2013 r.

Zniesławienie i oszczerstwo- FAQ

Co to jest zniesławienie?

Zniesławienie ma miejsce gdy oświadczenie odnoszące się do rozpoznawalnej osoby prawnej jest publikowane osobom trzecim, która spowodowała lub może spowodować poważne szkody dla reputacji osoby zidentyfikowanej. Z opublikowanych słów można wywnioskować poważne szkody dla reputacji. Osoba roszcząca musi wykazać poważną szkodę reputacji. Punktem wyjścia jest to, że oświadczenia których dotyczy skarga, są uznawane za fałszywe — można stwierdzić, że oświadczenia, których dotyczy skarga są prawdziwe, ale ciężar spoczywa po stronie pozwanego aby to wykazać.

Taylor Hampton reprezentował roszczącego w Bruno Lachaux v Independent Print Ltd [2017] EWCA Civ 1334, którym po raz pierwszy został uznany nowy wymóg “poważnej szkody” dla reputacji.

Co to jest oszczerstwo?

Oszczerstwo odnosi się do publikacji tymczasowej, zazwyczaj mówionych słów, ale może również dotyczyć innych form ekspresji, które nie są rejestrowane na stałe.

Co to jest zniesławienie?

W przeciwieństwie do oszczerstwa, które jest przejściowe, zniesławienie jest trwałe i zwykle odnosi się do formy pisemnej.

Czy firma może wnieść sprawę do sądu o (znieważenie i oszczerstwo)?

Tak, pod warunkiem że może wykazać, że oświadczenie spowodowało lub może spowodować poważną stratę finansową.

Czy mogę wnieść roszczenie dotyczące oświadczeń opublikowanych w Internecie?

Tak, oświadczenia zniesławiające publikowane w Internecie są traktowane w taki sam sposób jak oświadczenia zniesławiające opublikowane w gazecie. Jednakże po przyjęciu ustawy o zniesławieniu z 2013 r. operatorzy stron internetowych otrzymują dodatkową ochronę w sytuacjach gdy nie są odpowiedzialni za publikacje oświadczeń, których dotyczy skarga i postępują zgodnie z wymogami regulacyjnymi.

Kogo mogę pozwać za zniesławienie lub oszczerstwo i co jeśli nie znam tożsamości wydawcy?

Możesz pozwać każdą osobę/podmiot, która opublikowała oświadczenia o zniesławieniu lub spowodowała ich opublikowanie. Obejmuje to firmy wydawnicze i ich redaktorów. Jak wyjaśniono powyżej, można również zaskarżyć operatorów stron internetowych. Jeżeli za publikację oświadczeń o zniesławieniu odpowiada więcej niż jedna osoba/podmiot, można je pozwać zbiorowo lub osobno. Możemy Ci pomóc w określeniu kogo można pozwać w oparciu o cele i względy finansowe. Jeśli nie znasz tożsamości osoby odpowiedzialnej za publikowanie oświadczeń zniesławiających, na przykład jeśli oświadczenia znajdują się na anonimowym blogu, możemy wystąpić o nakaz ujawnienia przed wystąpieniem z powództwem przeciwko osobie trzeciej, która zna tożsamość osoby dopuszczającej się przestępstwa.

W jakim czasie muszę wystąpić w sprawie o zniesławienie i oszczerstwo?

Zazwyczaj od daty publikacji masz rok na wydanie roszczenia o zniesławienie.

Jaki jest pierwszy etap postępowania w sprawie zniesławienia?

Pierwszym krokiem jest napisanie i wysłanie do pozwanego dokumentu, który jest znany jako pouczenie o roszczeniu w ramach protokołu poprzedzającego postępowanie. W tym liście będzie szczegółowo przedstawiona skarga i daje możliwość pozwanemu na udzielenie odpowiedzi. Czasami osoba pozwana przystaje na wnioski zawarte w pozwie i wtedy można osiągnąć ugodę. Czasami jednak pozwany decyduje się bronić roszczenia i w tym przypadku kolejnym krokiem będzie wszczęcie postępowania.

Jakie środki obrony są dostępne dla pozwanego?

Pozwanemu przysługują następujące środki obrony:

 1. Prawda
 2. Szczera opinia
 3. Publikacja w kwestii interesu publicznego
 4. Uprawnienie (całkowite lub umiarkowane)

W ramach wstępnej oceny roszczenia będziemy rozważać dostępne środki ochrony i doradzać w tym zakresie.

Czy muszę wnieść pozew sądowy, aby uzyskać odszkodowanie?

Nie, niekoniecznie. Jak wskazano powyżej, pozwany może przystąpić do swoich wniosków po wysłaniu pouczenia o roszczeniu w ramach protokołu przed procesyjnego. Istnieje również możliwość rozstrzygnięcia roszczenia poprzez udział w mediacji.

Ponadto szereg publikacji jest członkami organu regulacyjnego zwanego Organizacją standardów dla prasy niezależnej (IPSO). Członkowie IPSO podlegają kodeksowi postępowania wydawców, który określa ramy standardów obejmujących następujące tematy w dziennikarstwie:

 • Precyzja
 • Prywatność
 • Nękanie
 • Zakłócanie żałoby lub szoku
 • Zgłoszenie samobójstwa
 • Dzieci
 • Dzieci w przypadkach seksualnych
 • Szpitale
 • Zgłoszenie przestępstwa
 • Tajne urządzenia i podstęp
 • Ofiary przemocy seksualnej
 • Dyskryminacja
 • Dziennikarstwo finansowe
 • Poufne źródła
 • Płatności świadków w postępowaniu karnym
 • Płatności na rzecz przestępców
 • Interes publiczny

Zakres skargi dotyczącej IPSO jest potencjalnie bardzo szeroki. Jednakże, choć mogą one wymagać publikacji przeprosin, nie mogą nakazać wypłaty odszkodowania za jakiekolwiek opublikowane błędne informacje.

Możemy rozważyć czy dokonanie skargi IPSO może być dla Państwa odpowiednie.

Taylor Hampton jest kancelarią prawną w Londynie w Wielkiej Brytanii. Nasi prawnicy, mają wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu osób fizycznych i przedsiębiorstw zarówno w zakresie wnoszenia roszczeń, jak i obrony roszczeń. Jeśli uważasz, że zostałeś znieważony lub masz podejrzenia o zniesławienie, skontaktuj się z Taylor Hampton, aby dowiedzieć się, jak nasi obrońcy mogą Ci pomóc.

Zastrzeżenie: Informacje zawarte w tym artykule mają wyłącznie charakter informacyjny. artykuł nie jest doradztwem i nie powinien być traktowany jako taki. Punkty prawne zawarte w niniejszym artykule mają jedynie ogólne zastosowanie i nie powinny być brane pod uwagę jako szczególne porady dotyczące indywidualnego stosowania.

CONTACT US

If you are concerned that your reputation is about to be or has been compromised, contact our experienced team of defamation lawyers on 0044207 427 5970 or [email protected]